Kiinteistönmuodostus asemakaava-alueella

24.04.2018 09:00 - 16:00

Kiinkon koulutus kiinteistönmuodostuksesta asemakaava-alueella (tontit, rasitteet ja sopimukset). Lisätietoa: http://www.kiinko.fi/koulutus/koulutustarjotin/kiinteistonvalitys-ja-arviointi/kiinteistonvalityksen-ja-arvioinnin-ajankohtaiskoulutus/kiinteistonmuodostus-asemakaava-alueella-tontit-rasitteet-ja-sopimukset