Mikä on SKAY ry?

Tietoa yhdistyksestä

 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry (SKAY) perustettiin vuonna 1978 kiinteistöarvioinnin edistämisestä ja kehittämisestä huolta kantaneiden arvioinnin asiantuntijoiden toimesta. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ammattitaitoisen ja hyvään kiinteistöarviointitapaan perustuvan kiinteistöarviointitoiminnan yleisiä edellytyksiä sekä kiinteistöarviointitoiminnan yleistä tuntemusta. SKAY ry:n jäsenmäärä on pysynyt vuosia melko tasaisena ollen vuonna 2019 noin 250. Saamme uusia jäseniä tasaisesti entisten jäsentemme siirtyessä muihin tehtäviin tai työeläkkeelle.

Yhdistys järjestää esitelmä-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, tiedottaa jäsenistölleen alan kehityksestä ja uusista julkaisuista. Yhdistys osallistuu kiinteistöarviointiin liittyvään tutkimus- ja julkaisutoimintaan sekä kiinteistöarviointialan kansainväliseen yhteistyöhön ja harjoittaa voittoa tavoittelematta kustannustoimintaa omakustannushintaan. Yhdistys on Suomen tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenjärjestö. Yhdistys tekee aktiivista yhteistoimintaa arvioinnin koulutuksessa erityisesti Kiinteistöalan koulutuskeskuksen ja Keskuskauppakamarin kanssa.

 Tutustu yhdistyksen sääntöihin tästä.

SKAY mukana perustamassa kiinteistöarvioinnin auktorisointijärjestelmää

1990-luvun alusta yhdistyksen varmasti tärkeim pänä tavoitteena on ollut kiinteistöarvioinnin auktorisointijärjestelmän luominen maahamme. Se onnistuikin vuonna 1994, kun Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry perusti yhdessä Suomen Kiinteistöliitto ry:n ja Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry:n kanssa Kiinteistöarvioinnin Auktorisointiyhdistys KA ry:n. Auktorisoituja AKA -arvioijia Suomessa on jo noin 170 ja toiminta on saavuttanut varsin hyvän tunnettavuuden ainakin kiinteistöalalla. Yhdistysmuotoisena auktorisointitoiminnan harjoittaminen oli kuitenkin melko hankalaa ja vuonna 2004 auktorisointitoiminta saatiinkin siirrettyä Keskuskauppakamarin alaisuuteen ja sitä myöten myös auktorisointiyhdistys lakkautettiin. Aka ry perustettiin vuonna 1997 eli pian sen jälkeen, kun kiinteistöarvioijien auktorisointijärjestelmä luotiin Suomeen vuosina 1995-96. Ensimmäinen kiinteistöarvioijien auktorisointikoe oli vuoden 1995 puolella ja ensimmäiset auktorisoinnit tehtiin vuoden 1996 alussa. Kiinteistöarvioijien auktorisointijärjestelmä on siten ollut toiminnassa jo yli 10 vuotta. 

Auktorisointijärjestelmän tehtävä on lisätä kiinteistöarviointitoiminnan laatua, kiinteistöarvioijien osaamista ja kiinteistöarviointien uskottavuutta sekä vahvistaa asiakkaan luottamusta aka-arvioon. Ensimmäiset auktorisoidut kiinteistöarvioijat perustivat Aka ry:n ajamaan auktorisoitujen kiinteistöarvioijien etuja sekä myös tuomaan esiin auktorisoitujen kiinteistöarvioijien tunnettuisuutta ja ammattitaitoa. Yhdistys päätettiin  lakkauttaa ja yhdistää Skay ry:n kanssa vuoden 2016 keväällä päällekkäisten toimien karsimiseksi ja resurssien tehostamiseksi.

Yhdistyksen kansainvälinen toiminta

Toinen tärkeä alue 1990-luvulta alkaen on ollut kansainvälinen toiminta. Vuodesta 1995 alkaen yhdistys oli täysjäsenenä eurooppalaisessa arviointiyhdistysten yhdistyksessä The European Group of Valuers’ Associations (TEGoVA). Kiinteistöarvioinnin alueella globalisoitumisen ja erityisesti EU:n omaksumien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS/IFRS) myötä kansainvälisen arviointistandardikomitean International Valuation Standards Committee (IVSC) merkitys on korostunut. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys hakikin syksyllä 2005 IVSC:n tarkkailijajäsenyyttä ja erosi TEGoVA:sta. Tämän lisäksi yhdistys on osallistunut perustajajäsentyyppisesti ja aktiivisesti Itämerenmaiden arviointiyhdistysten vuotuisiin tapaamisiin (BVC). Yhdistyksen suurimpia lähivuosien ponnistuksia on parantaa yhdistyksen voimavaroja niin, että se pystyy palvelemaan jäsenkuntaansa Suomessa sekä osallistumaan ja välittämään aktiivisesti tietoa kansainvälisestä arvioinnin kehityksestä.

Julkaisutoimintaa Kiinteistöarvioinnin sanastosta kansainvälisen IVS –standardin käännöksiin

SKAY laati ja julkaisi pian perustamisensa jälkeen Kiinteistöarvioinnin sanaston (54 s.) edistääkseen alan yhtenäistä terminologiaa ja Kiinteistöjen Arviointikäsikirjan (392 s.) vuonna 1991. Lisäksi se on julkaissut kiinteistöjen hintatutkimusten tuloksia, suomalais-englantilais-suomalaisen kiinteistöarvioinnin sanaston sekä rahoittanut useita opinnäytetöitä ja osallistunut muutoinkin alan kehittämis- ja tutkimustoimintaan. Yhdistys on julkaissut myös juhlajulkaisuna prof. em. Olavi Myhrbergin kirjoittaman yhdistyksen 25-vuotishistorian. Kansainvälisen arviointistandardien (IVS) käännökset ovat olleet yhdistyksen kansainvälisen työn konkreettisimpia tuloksia. Viimeisin julkaistu käännös on IVS 2017 suomenkielinen käännös, ja parhaillaan on menossa tammikuussa 2020 julkaistavien IVS:n päivitysten käännöstyö.

Yhdistyksen hallitus edustaa kattavasti kiinteistöarviointialaa

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jossa on seitsemän jäsentä. Jäsenet on perinteisesti valittu siten, että he edustavat kiinteistöarvioinnin eri intressitahoja. Hallituksen yhteystiedot löydät täältä.

Jäsenille

Liity jäseneksi

Jäsenyrityksiä