Kiinteistöarviointi

Mitä on kiinteistöarviointi?

Kiinteistöarviointi on asiantuntijapalvelua, jossa määritetään kiinteän omaisuuden tai kiinteistöön kohdistuvan oikeuden arvoa.

Usein arvion kohteena on kiinteistö, rakentamaton tontti tai muu oikeus, jonka arvonmääritys on tarpeen kaupantekoa, lainan vakuutta tai muuta päätöksentekoa varten.

Kansainvälinen arviointistandardikomitea (International Valuation Standars Council, IVSC) julkaisee kansainvälisiä arviointistandardeja, joiden soveltaminen on myös Suomessa otettu arviointitoiminnan lähtökohdaksi. Kansainväliset arviointistandardit ovat myös Kansainvälisten kirjanpitostandardien (IFRS) mukainen toimintaperiaate.

Löydät kansainväliset arviointistandardit ja käännökset Yhdistys-osion oikeasta reunasta, täältä. Jäsenet saavat ladattua aineiston jäsen-sivuilta skayry.fi/jasenille. 

AKA-arviointi

Suomessa toimii noin 200  auktorisoitua kiinteistöarvioijaa.

Kiinteistöauktorisointijärjestelmän avulla kiinteistöarviointialalla on mahdollista ylläpitää korkealaatuista erikoisosaamista ja tarjota asiakkaille laadukasta asiantuntijapalvelua. Keskuskauppakamari vastaa kiinteistöarvioijien auktorisointitoiminnasta ja auktorisoitujen kiinteistöarvioijien (AKA) toiminnan valvonnasta. Keskuskauppakamarin kiinteistöarviointilautakunnan (AKA-lautakunta) alaisuudessa ja sen nimeäminä toimii kaksi jaostoa. Valvontajaosto valvoo auktorisoitujen toimintaa ja käsittelee auktorisoituja kiinteistöarvioijia koskevat valitukset. Auktorisointijaosto järjestää auktorisointikokeen (AKA-koe) kerran vuodessa.

Keskuskauppakamari ylläpitää koko Suomen kattavaa auktorisoitujen arvioijien rekisteriä ja hakupalvelua. Auktorisoinnin voi suorittaa kolmelta eri osa-alueelta, joita ovat asunto-, toimitila- tai maa- ja metsätalousarviointi. Näiden lisäksi voi hakea yleisauktorisointia, joka kattaa kaikki edellä mainitut osa-alueet. SKAY ry:ssä on noin 150 AKA-jäsentä.