Uusi versio kansainvälisistä arviointistandardeista on julkaistu (englanniksi) 31.1.2024. Uusi standardi astuu voimaan kuitenkin vasta 31.1.2025. Lisää tietoa uudesta standardista ja ilmaisista IVSC:n järjestämistä webinaareista löydätte täältä: https://www.ivsc.org/new-edition-of-the-international-valuation-standards-ivs-published/ .

Uusi standardi on vain SKAYn jäsenten saatavissa yhdistyksen jäsensivuilla salasanan takana (www.skayry.fi/jasenille).

Skay ry:n hallitus on päättänyt uusimpien muutosten kääntämisestä suomeksi. Käännöstyö aloitetaan toivottavasti mahdollisimman pian. Käännöksestä & muutoksista järjestetään yhdistyksen oma webinaari aikanaan.

Muista yhdistyksen järjestämistä koulutuksista ja mm. vuosikokouksesta tiedotamme helmikuun aikana