SKAY ry nostaa esiin korkeakouluissa tehtyjä kiinteistöarvioinnin ja -sijoittamisen saralla tehtyjä diplomitöitä ja palkitsee vuosittain kaksi parasta työtä. Töiden tiivistelmiä julkaistiin aiemmin SKAYn jäsenlehdessä, mutta jatkossa niistä kerrotaan täällä blogissamme. Viime vuoden lopulla julkaistiin mm. seuraavat kaksi mielenkiintoista diplomityötä:

Sperling, Ella: Challenges in cross-border real estate investments – Finnish perspective
Linkki tiivistelmään: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26781

Puhtila, Anna: Institutionaalisen sijoittajan ansaintalogiikan muuttuminen toimitilasijoittamisessa digitalisaation myötä
Linkki tiivistelmään: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29123