Kiinteistöarviointialan koulutukseen merkittävästi vaikuttanut ja Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n perustajajäseniin kuulunut, yhdistyksen kunniajäsen professori Pekka V. (Veikko) Virtanen poistui keskuudestamme 15. elokuuta 2020 91-vuotiaana. Hän oli syntynyt Lappeenrannassa 10. maaliskuuta 1929.

Professori Virtanen valmistui Teknillisestä korkeakoulusta diplomi-insinööriksi vuonna 1951 ja väitteli tekniikan tohtoriksi vuonna 1975 aiheena Edullisuusvyöhykemenetelmä haja-asutusalueiden suunnitteluun. Virtasen työura käynnistyi puolustusvoimien topografikunnassa 1953. Kiinteistöinsinöörinä ja kauppalangeodeettina hän toimi Lauritsalassa vuosina 1955 – 1965. Kymenlaakson seutusuunnitteluyhdistyksen (myöhemmin Seutukaavaliiton) seutukaavajohtajaksi Virtanen valittiin 1965.

Virtasen opetustoiminta Teknillisessä korkeakoulussa alkoi erikoisopettajana 1966. Vuosina 1976-1990 hän toimi kiinteistöopin professorina Teknillisen korkeakoulun maanmittausosastolla. Teknillisen korkeakoulun yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuslaitoksen (YTK) professorina ja johtajana Virtanen toimi ennen eläkkeelle jääntiään 1990–1996.

Virtasen aikana kiinteistöopin opetuksen ja tutkimuksen painopiste siirtyi maatalousalueiden arvioinnista ja tilusjärjestelyistä kohti kaupunkien maapolitiikkaa ja sen toteuttamiseen liittyvää kiinteistöarviointia. Teokset Kaupunkien maapolitiikka (1976) ja Kaupunkimaan arvioinnin perusteet (1979) muodostivat merkittävän avauksen tähän. Tämän lisäksi hän julkaisi lukuisia alan kirjoja ja opetusjulkaisuja, joista kiinteistöarviointia käsittelivät mm. Kiinteistömarkkinoiden ominaisuuksia ja erityispiirteitä (1989) ja Kiinteistöarvioinnin perusteet (1990), sekä satoja artikkeleita tieteellisissä, ammatillisissa ja suurelle yleisölle suunnatuissa julkaisuissa.

Virtanen toimi Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana 1978-1989. Tänä aikana yhdistyksessä valmisteltiin arviointikäsitteiden yhdenmukaisen käytön edistämiseksi ja siten keskustelun selkeyttämiseksi tärkeä Kiinteistöarviointisanasto (1986) ja aloitettiin Kiinteistöjen arviointikäsikirjan valmistelu.  

Professori Virtasen miellyttävä persoona ja monipuolisten luentojen analyyttinen opetustyyli synnytti monissa maanmittauksen opiskelijoissa kiinnostuksen kiinteistöarviointiin syventymiskohteena ja siitä tulikin monille myös elämän mittainen työsarka. Virtasen kiinnostus tiukasti kaupunkien ohjauksessa olevaan ja kaikkia hyödyttävään maapolitiikkaan pintautui välillä Teknillisen korkeakoulun kiinteistöarvioinnin luennoilla opiskelijoiden kanssa periaatteellisina keskusteluina mm. kiinteistösijoittamisen tuottovaateista. 

Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n puolesta otamme osaa professori Pekka V. Virtasen läheisten suruun ja osoitamme syvän kunnioituksemme hänen uralleen.

Kauko Viitanen                                  Tuomo Heinonen                          Seppo Koponen