Hei SKAY väki!

Hyppäsin mukaan SKAY ry:n hallitukseen mukaan viime vuonna. Yhdistyksen toiminta ei ollut juurikaan tuttua aiemmin, mutta sain mahdollisuuden liittyä pois jääneen hallituksen edustajan paikalle suoraan hallitukseen ja tartuin siihen.

Kiinteistöarviointiin liittyen historiani on vielä melko lyhyt. Toimin UPM-Kymmene Oyj:n palveluksessa Maankäyttöpäällikkönä ja kiinteistöarvioinnin suhteen kokemukseni kohdistuu siis melko puhtaasti maa- ja metsätalouskiinteistöihin. Tätä puolta koen edustavani myös SKAY:n hallituksessa.

Ammattimaisessa kiinteistöarvioinnissa maa- ja metsätalouskiinteistöjen osuus tuntuu häviävän pieneltä rakennetun kiinteistöomaisuuden arviointiin verrattuna. Metsäkiinteistöjen arvo Suomessa on kuitenkin merkittävä ja tulevaisuudessa se voi kasvaa entistä suuremmaksi. On jo esitetty arvioita, että Suomen metsien yhteenlaskettu arvo (muutkin kuin puuntuotannolliset arvot mukaan lukien) olisi noin Helsingin pörssin kokonaisarvon verran.

Viimeisten 10-15 vuoden aikana metsätalouskiinteistöjen ympärille on noussut kasvava kiinteistövaihdanta ja markkina. Tässä vaihdannassa kiinteänä omaisuutena arvonmääritys on pysynyt hyvin perinteisenä, joskin puun reaaliarvosta on siirrytty paljon tuottovaateen mittaamiseen. Arvo määräytyy siis puuston ja sen kasvuodotusten varaan. Toki metsänomistajalla ja kenties ostajalla on lähes aina erilaiset odotukset kohdekiinteistön arvoon ja tuotto-odotuksiin. Tämä luo juuri toimivaa vaihdantaa ja markkinaa metsäkiinteistöille. Käytetyt menetelmät on perinteisesti todettu tasapäistävän metsien arvoa, joten on hyvä, että on laajasti toimiva markkina, jonka kautta metsäkiinteistökin löytää todellisen arvonsa.

Vaikka perusta metsäkiinteistöjen arvossa on edelleen puustossa, voi tämä asetelma paikallisesti muuttua jo hyvinkin nopealla aikataululla. Rinnalla on aina ollut erityisarvoja, maisema-arvoista aina maa-aineksiin ja rantarakennuspaikkoihin, jotka paikallisesti ja tilakohtaisesti vaikuttavat tilojen arvoon. Tuulivoimaloiden hankekehitystä tehdään hyvin aktiivisesti tällä hetkellä ja metsäkiinteistöjen arvolle tulevilla tuulivoimahankkeilla voi olla suuria vaikutuksia. Hankkeen toteutuminen on pitkä prosessi, mutta niin kuin missä tahansa rakentamisessa voi edellytykset voimaloiden perustamiselle elää vuosien saatossa ja aikaisempina vuosina toteutumatta jäänyt hanke voi tulevaisuudessa aktivoitua. Maanomistajalle tuulivoimala voi olla metsätalouden ja muiden arvojen rinnalle merkittävä tuottolähde, mikä ehkä moninkertaistaa kiinteistön arvon. Toisaalta kokemusta tuulivoimaloiden rakentamisesta ja purkamisesta on metsäisillä alueilla vielä melko vähän, joten mitä tuulivoimaloiden rakentaminen tekee kiinteistöjen arvolle yleisesti, voi olla vielä pitkälle aikajänteelle hankala arvioida.

Turvemaiden rooli metsäkiinteistöjen arvolle saattaa tosin olla vielä merkittävämpi. Suot sitovat hiiltä merkittävästi, paljon enemmän kuin kasvava puusto. Hiili tulevana kauppatavarana voi muuttaa koko metsäomaisuuden vaihdannan arvoa. Tulevaisuus näyttää, kuinka turvemaihin sitoutuneet hiilivarastot muuttuvat kauppatavaraksi ja tulevat uudistamaan tämän päivän arvioinnin

metsäkiinteistöjen arvonmäärityksessä. Se on ajan kysymys, mutta kuinka pitkän, sitä emme vielä tiedä.

Juha Rissanen, MMM, LKV, AKA (maa- ja metsätalouskiinteistöt