SKAY ry järjestää etäseminaarin 4.5.2021 klo 10-12 aiheena hotelli- ja majoitusalan kehitysnäkymät Suomessa.


Miten majoitusympäristömme on muuttunut ja kuinka koronatilanne tulee vaikuttamaan alaan pitkällä tähtäimellä? Miten majoituspalveluiden kysyntä tulee muuttumaan ja miten eri majoitustyyppien keskinäinen kilpailutilanne tulee kehittymään? Entä mitä hotelli- ja majoituskohteiden arvioinnissa tulee huomioida tässä muuttuvassa ympäristössä? Mistä löytää tietoa arvioinnin tueksi?
Muun muassa näihin kysymyksiin pyritään saada lisää tietoa SKAYn seminaarissa, johon olemme saaneet puhujiksi seuraavat alan ammattilaiset:

Seminaari järjestetään Teamsissa ja linkki lähetetään kaikille ilmoittautuneille. Kielenä ovat sekä suomi että englanti. Hinta SKAY ry:n jäsenille on 50 € ja muille 80 €.


Ilmoittautumiset pyydetään 30.4.2021 mennessä yhdistyksen sihteerille sähköpostitse (tuuli_laine@outlook.com). Ilmoittautumisessa on mainittava osallistuja, laskun maksaja sekä laskutusosoite (sähköposti tai verkkolasku).