Uusia kiinnostavia diplomitöitä on julkaistu Aalto-yliopiston kiinteistötalouden ja -arvioinnin alalta. Työt tai niiden tiivistelmät ovat luettavissa linkkien takaa:

Raitanen Pinja, Residential rental indices of Helsinki – Helsingin asuntovuokraindeksit: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/43610

Kultti Roosa-Erika,  Hotellisijoituksiin vaikuttavat tekijät: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/46051

Valkeavirta Leevi, Kaupallisten kiinteistöjen arviointi- ja ostoperusteet Suomen taantuvilla alueilla: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/47191

Uusitalo Eini,  Global shocks impact on commercial real estate market – Case covid-19 – Globaalien shokkien vaikutukset kaupallisiin kiinteistömarkkinoihin – Tapaus covid-19: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/103078

Myös ammattikorkeakouluissa on julkaistu joitain kiinteistöarviointia sivuavia insinööritöitä. Työt ovat luettavissa Theseuksesta linkkien takaa:

Koistinen Timo, Kaavoituksen vaikutus vesijätön lunastuksen edellytyksiin: https://www.theseus.fi/handle/10024/336136

Halonen Netta, Korvaukset maanalaisista johdoista: https://www.theseus.fi/handle/10024/335078

Elo Annina, Maanalaisten oikeuksien korvaukset: https://www.theseus.fi/handle/10024/340824