Tervetuloa SKAYn vuosikokoukseen to 31.3.2022 klo 14 alkaen etäyhteyksin Teamsissa. Vuosikokousmateriaali on ladattavissa SKAYn jäsensivuilta www.skayry.fi/jasenille tai ne saa pyydettäessä sihteeriltä.


Vuosikokousesitelmät tulevat pitämään Pinja Raitanen opinnäytetyöstään Helsingin asuntovuokraindeksit (v.2020) sekä Harri Seppänen IVS-pikaoppaasta (v.2022). Pikaopas on ladattavissa SKAYn jäsensivuilta IVS-kategoriasta.


Ote Seppäsen oppaan sisältösivulta: ”Tämän oppaan tavoitteena on esittää arviointitoimeksiannosta sopimista, toteutusta ja raportointia sekä tarkastusta ohjaavien kansainvälisiin IVS arviointistandardeihin kuuluvien yleisten standardien (IVS 100-105) lähtökohdat, keskeiset periaatteet ja vaatimukset tiiviissä ja ymmärrettävässä muodossa. Opas pyrkii antamaan kiinteistöalan arvioijille, arviolausuntojen käyttäjille ja arviolausuntojen tarkastajille vastauksen perustavaa laatua olevan kysymykseen: mistä yleisistä tekijöistä korkealaatuinen ja luotettava arviointi – sen toimeksianto, toteutus ja raportointi – muodostuu?”


Tilaisuus on avoin kaikille, eikä ilmoittautumista tarvita. Osallistumislinkki on toimitettu SKAYn jäsenille.