Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry (SKAY) jätti vuoden 2022 joulukuussa seuraavan lausunnon kiinteistöverotuksen uudistushankkeen tulosten julkistamisen puolesta ja sai siihen alla olevan vastauksen:

___________________________________

LAUSUNTO

Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry esittää, että kiinteistöverotuksen uudistushankkeen yksityiskohtaiset tulokset julkaistaan sekä maa-alueiden että rakennusten osalta.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Maanmittauslaitoksessa maa-alueiden osalta ja Tilastokeskuksessa rakennusten osalta valmisteltu kiinteistöverotuksen uudistamishanke ei enää etene meneillään olevan hallituskauden aikana. Uudistuksen valmisteluun liittyviä tausta- ja perustelumuistioita on julkaistu, mutta varsinaisia tuloksia yksittäisten maa-alueiden tai rakennuksien osalta ei ole julkaistu.

Verotus, tässä yhteydessä kiinteistöverotus, on merkittävää julkisen vallan käyttöä. Viranomaistoiminnan läpinäkyvyyden ja verovelvollisten tasapuolisen kohtelun näkökulmasta verotuksen perusteiden julkisuus on välttämätöntä. Mahdollisuus tulosten avoimeen tarkasteluun poistaa uudistukseen liittyviä epäluuloja ja lisää viranomaistoiminnan luotettavuutta.

Kiinteistöverotuksen muutos vaikuttaa kaikkien suomalaisten asumiskustannuksiin, mikä on keskeinen peruste tulosten julkistamiselle. Samalla uudistus vaikuttaa jokaisen toimitilakiinteistön käyttö- ja ylläpitokuluihin sekä tätä kautta vuokriin.

Ammatillisesta näkökulmasta verotusarvojen määrittäminen on ollut väistämättä kaikkien aikojen suurin kiinteistöarviointihanke, mistä syystä Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ja sen jäsenet ovat erityisen kiinnostuneita hankkeen tuloksista yksityiskohtaisella tasolla. Mikäli hankkeen tuloksia ei julkisteta, ne jäävät myös kiinteistöarviointitoimialan kehittämisen kannalta hyödyntämättä.

Hankkeen valmisteluun on käytetty merkittävä määrä julkisia varoja ja henkilöresursseja, joten tulosten julkistaminen on perusteltua myös tästä syystä.

Helsingissä 6.12.2022

Saija Toivonen
Puheenjohtaja
Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry

__________________________________

VASTAUS 20.12.2022

Hei,

kiitos ajankohtaisesta ja aiheellisesta aloitteestanne.

Uudistushankkeen yhteydessä on käyty keskusteluja oikeudellisista edellytyksistä julkaista Maanmittauslaitoksen määrittämät aluehinnat ja hinta-alueet uudistuksesta erillään.

Rakennusten osaltahan kaavaillut uudet veroperusteet on jo saatettu julkisuuteen lausuntokierroksen yhteydessä.

Vaikutusarviointia koskevia aineistoja ei kuitenkaan ole mahdollista henkilötietojen suojaan liittyvistä syistä julkaista kiinteistökohtaisesti, vertaillen nykyisiin verotusarvoihin ja kuvaten jopa arvioituja vaikutuksia maksettavaan veroon.

Jatkamme pohdintaa siitä, miten ja milloin Maanmittauslaitoksessa tehdyn mittavan työn tulokset voitaisiin saattaa julkisiksi. Maapohjan arvostus ja niiden muutokset kiinnostavat monia tahoja, verotuksesta riippumatta.

ystävällisin terveisin

Jukka Vanhanen

Lainsäädäntöneuvos

Valtiovarainministeriö  |  Vero-osasto

puh. +358 295 530 239 | jukka.vanhanen@gov.fi